Verwijzers


De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat en klachten, die daaraan gerelateerd zijn zoals functiestoornissen en/of pijn. Het kan zowel specifieke klachten betreffen, als aspecifieke en lang bestaande klachten.
De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek aangevraagd.

Het werkterrein van de MSK-arts 
De MSK-arts werkt voornamelijk extramuraal. Verwijzing vindt plaats door huisartsen en door medisch specialisten, zoals orthopedisch chirurgen, sportartsen, neurologen en revalidatieartsen. Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de patiënten op recommendatie (zelfverwijzers).

Recent promotie onderzoek
In 2020 is collega Wouter Schuller gepromoveerd op het proefschrift: “Musculoskeletal medicine in the Netherlands”. Een verwijzing naar het proefschrift vindt u op de website van de NVAMG: https://www.nvamg.nl/proefschrift-musculoskeletal-medicine-netherlands.

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)
De NVAMG is de landelijke beroepsvereniging van artsen die de Musculoskeletale Geneeskunde beoefenen. De vereniging heeft op dit moment (2021) ruim 150 leden. De vereniging stelt zich ten doel de Musculoskeletale Geneeskunde in de ruimste zin te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.