Hoe zijn mijn rugklachten ontstaan?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er overkomt je zoveel in het leven. Daardoor zijn de klachten zelden aan een enkel voorval toe te schrijven. “Ouderdom komt met gebreken” is een bekend gezegde. Ik denk dat dit gezegde onjuist is. De meeste gebreken ontstaan in de jeugdjaren, maar met het ouder worden gaat u het pas merken. Met ouderdom komen de gebreken aan het licht!

In zijn algemeenheid denk ik, dat klachten ontstaan door overbelasting. Sportblessures, ongelukken, vertillen en dergelijke kunnen leiden tot overbelasting en daarmee tot overmatige spanning in het weefsel. Vaak trekt de pijn aanvankelijk weg, de spanning verschuift en geeft later op andere plaatsen weer klachten. Dit fenomeen wordt wel “symptoomverschuiving” genoemd. Veelal wordt dit beschouwd als iets dat samenhangt met uw psychische gesteldheid. Zoals u begrijpt, denk ik dat de psyche niet de hoofdoorzaak is. Het kan ook zijn, dat pijn niet direct optreedt na een overbelasting, maar pas na verloop van tijd. De “whiplash” is hiervoor berucht. Kort na het auto-ongeluk lijkt er niets aan de hand te zijn, maar na verloop van enkele dagen of weken ontstaan geleidelijk klachten.