Tarieven

Tarief:
Vanaf 2020:  € 115,–  ,
voor het eerste, als ook voor een vervolgconsult.

U dient de kosten aansluitend aan het consult per PIN-betaling of contant te voldoen. De nota wordt u direct overhandigd. De vergoeding van de kosten is afhankelijk van de polis, die u heeft afgesloten. U dient dit zelf na te gaan bij uw ziektekostenverzekering.
Klik om het overzicht van de vergoedingen door de zorgverzekeraars in 2020 te bekijken.

Sinds 1 januari 2017 wordt ons vakgebied MusculoSkeletale (MSK) Geneeskunde genoemd, hetgeen aansluit bij de internationaal gangbare benaming. De naam van de artsenvereniging luidt NVAMG (Ned. Ver. van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde).

Het consult duurt doorgaans 35 tot 45 minuten, maar soms ook langer, afhankelijk van “hoe het loopt”.  Ik werk primair gericht op resultaat, niet “op de klok”. Per behandeling probeer ik het maximaal haalbare te bereiken. Hoeveel tijd dat kost, kan ik van tevoren niet zeggen. Daarom kan het voorkomen, dat het uitloopt en dat u een kwartiertje moet wachten.

Afspraken maak ik het liefst per telefoon. Vaak zult u het antwoordapparaat treffen; als u dan uw naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik u later terug. U kunt ook gebruik maken van e-mail: balie@albersbunnik.com. Vermeldt in het e-mail bericht dan eveneens uw telefoonnummer.

https://www.mskzorg.nlOverzicht vergoedingen 2020
Klik om het overzicht van de vergoedingen door de zorgverzekeraars in 2020 te bekijken.

Overzicht MSK-artsen:
https://www.mskzorg.nl/overzicht-artsen

Klachtenregeling:
www.nvamg.nl/klachten

Kamer van Koophandel:  AlbersBunnik 30254898