Symptomen

Komt mijn pijn nu van de botten of van de spieren?
Ondanks dat er heel veel bekend is over het menselijk lichaam, blijft deze vraag moeilijk te beantwoorden. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede verklaring voor chronische pijn. Zelf zoek ik het in de weefselspanning. Weefselspanning zit zowel in de botten als in de spieren, dus niet in het een of het ander, maar in allebei.

Hoe zijn mijn rugklachten ontstaan?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er overkomt je zoveel in het leven. Daardoor zijn de klachten zelden aan een enkel voorval toe te schrijven.

“Ouderdom komt met gebreken” is een bekend gezegde. Ik denk dat dit gezegde onjuist is. De meeste gebreken ontstaan in de jeugdjaren, maar met het ouder worden gaat u het pas merken. Met ouderdom komen de gebreken aan het licht!

In zijn algemeenheid denk ik, dat klachten ontstaan door overbelasting. Sportblessures, ongelukken, vertillen en dergelijke kunnen leiden tot overbelasting en daarmee tot overmatige spanning in het weefsel. Vaak trekt de pijn aanvankelijk weg, de spanning verschuift dan en geeft later op andere plaatsen weer klachten. Dit fenomeen wordt wel “symptoomverschuiving” genoemd. Veelal wordt dit beschouwd als iets dat samenhangt met uw psychische gesteldheid. Zoals u begrijpt, denk ik dat de psyche niet de hoofdoorzaak is. Het kan ook zijn, dat pijn niet direct optreedt na een overbelasting, maar pas na verloop van tijd. De “whiplash” is hiervoor berucht. Kort na het auto-ongeluk lijkt er niets aan de hand te zijn, maar na verloop van enkele dagen of weken ontstaan geleidelijk klachten.

Langdurig pijn na een operatie.
Als u nog steeds pijn heeft na een (verder geslaagde) operatie dan bent u niet de enige. Uit onderzoek in Engeland blijkt, dat ongeveer 40% van 5130 in het onderzoek betrokken pijnpatiënten hun chronische pijn hadden gekregen na een operatie of een ongeluk. Na bijvoorbeeld een keizersnede blijft 6% tot 55% procent van de patiënten daar pijn van houden. Na een liesbreuk 5% tot 63% procent!  (cijfers afkomstig uit IASP Clinical Update Jan 2011) Chronische post-operatieve of post-traumatische pijn wordt deze vorm van pijn genoemd. Zoals voor zoveel klachten heeft de gangbare geneeskunde hier een mooie naam voor, maar geen oplossing. Ook deze klachten zijn terug te voeren op een weefselspanningsprobleem en zijn vaak met succes te behandelen. Onderstaande voorbeelden kunnen dit illustreren.

Pijn na een operatie i.v.m. borstkanker: Bij mevr. A, geboren in 1957 werd een radicale mastectomie verricht, omdat de wondranden bij de borstsparende ingreep niet schoon bleken te zijn van tumorcellen. Zonder problemen verliet ze het ziekenhuis, maar een dag na het verwijderen van de tweede drain ontstond pijn in het gebied van het litteken. De pijn was dusdanig dat zij naast de 8×500 mg paracetamol per dag uiteindelijk ook 2×100 mg tramadol moest gebruiken. Ondanks deze dosering had ze nog steeds pijn, toen ze mij consulteerde zes weken na de operatie. Na de eerste behandeling kon de medicatie worden verminderd naar 3×500 mg paracetamol en 1×50 mg tramadol; na de tweede behandeling kon de pijnstillende medicatie  volledig worden afgebouwd.

Pijn na “open” hartoperatie: Dhr B. geboren 1946, onderging d.d. 24.04.03 een thoracotomie waarbij vijf coronaire bypasses werden geplaatst. Na de ingreep was patient klinisch in een goede conditie, maar had zeer veel last van pijn tussen zijn schouderbladen en in zijn linker bovenarm en elleboog. Het litteken zelf deed nauwelijks pijn. Twee weken na de operatie kwam B. met deze klachten bij mij. Ik behandelde hem drie maal, waarna de pijn geheel verdween om niet meer terug te komen.

Als mijn lichaam uit balans is, waarom heb ik dan niet continu pijn?
Er zijn meerdere factoren die bepalen of de rugafwijkingen u ook daadwerkelijk storen. Iedereen kent zijn goede en slechte dagen, zonder dat we precies weten waarom. Vermoeidheid, spanning, menstruatie, bepaalde weersomstandigheden, het ouder worden en andere factoren die voor ieder individu verschillend zijn, bepalen of we de pijn meer of minder voelen.

Op de foto was niets te zien, maar ik voel dat er wat zit.
Nee, U voelt niet dat er wat zit, maar u voelt pijn en de plaats van de pijn. Pijn komt vaak door overmatige spanning in het weefsel en die spanning is op een foto niet te zien (een foto van uw radio toont ook niet of die aanstaat). Bovendien is bij chronische pijn doorgaans niet een oorzaak aan te wijzen, maar zijn er talloze kleine “oorzaakjes”, die tot die overmatige spanning hebben geleid.

Als de pijn van de artrose komt, kunt u daar toch niets aan doen?
In uw vraag zit de veronderstelling verwerkt, dat pijn veroorzaakt wordt door de artrose. Dit is echter absoluut niet zeker, want het komt heel vaak voor dat mensen uitgebreide artrose hebben maar geen pijn. Bij medisch wetenschappelijk onderzoek zijn er röntgenfoto’s gemaakt van mensen zonder klachten. Het blijkt dat die foto’s door röntgenologen niet te onderscheiden zijn van foto’s van mensen met klachten.

Kunt u ook wat doen aan een hernia?
Een hernia is een tussenwervelschijf die uitpuilt en dreigt kapot te gaan. Maar voordat het zover is, kan correctie van de wervelkolom zin hebben. Dat heeft het effect, dat de druk op de tussenwervelschijf afneemt en daarmee kan die zijn oorspronkelijke vorm weer aannemen. De uitpuiling kan weer terug trekken. Is de tussenwervelschijf echt kapot gegaan, dan is opereren de enige oplossing. Ontstaan er na de operatie opnieuw klachten, dan is het zinvol om de rug alsnog te laten corrigeren.

Ik heb pijn tussen mijn schouderbladen en ook wel eens last van de maag.
Ja, die combinatie komt vaak voor. We veronderstellen dat dit verband tot stand wordt gebracht door het vegetatieve zenuwstelsel. Als de maag geïrriteerd is, kan dat doortrekken naar de rug, “referred pain” wordt dat genoemd. Het omgekeerde komt echter ook voor. U kunt pijn tussen de schouderbladen hebben op grond van een rugprobleem en daardoor kan – via dezelfde zenuwbanen – de maag van slag raken. Dit soort maagklachten kunnen verbeteren bij orthomanuele behandeling.

Zijn er nog meer klachten, die samenhangen met de wervelkolom?
Ja, wat ook veel voorkomt zijn periodieke stoornissen van het hartritme en de ademhaling. Bij nekproblemen zien we samenhang met migraine, hoofdpijn, duizeligheid en pijn in de armen of handen. Krampen in de buik (spastisch colon) vertonen in hoge mate samenhang met de rug evenals krampen of pijn in de benen. Al die klachten behoeven zich niet tegelijkertijd te manifesteren. Ze komen juist afwisselend voor, dan weer dit en dan weer dat. Hier ook weer de “symptoomverschuiving” waar ik het al over had. Ook het R.S.I.-probleem (rsi) is naar mijn ervaring goed op te lossen. Dit berust mijn inziens op een nekprobleem gecombineerd met een verkeerd gebruik van toetsenbord en muis.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
Deze term zult u waarschijnlijk niet kennen, behalve als u zelf deze “diagnose”  hebt gekregen. Het gaat om patiënten met klachten, waarvan artsen niet begrijpen, hoe ze die klachten moeten duiden. De patient krijgt de stempel SOLK en wordt daarna verwezen naar een cognitieve gedragstherapeut. Dan gaat u leren dat de klachten die u voelt, er wel zijn maar niet duiden op een gevaarlijke ziekte. Op zich geen onnuttige therapie, want het helpt tegen de angst, dat de klacht een voorbode is van een ernstiger onheil. Maar het lost het probleem niet op. Dit soort klachten berusten meestal op een verkeerde weefselspanning. Vaak lukt het om met manuele behandeling dit soort klachten op te lossen.