Contact


Gegevens
Dr. J.W.B. Albers, MSK-arts
Prinses Margrietstraat 8
3981BE Bunnik

Telefoon: 030–656 3925
E-mail: balie@albersbunnik.nl

Prinses Margrietstraat 8 3981 BE Bunnik

Routebeschrijvingen

Parkeergelegenheid
U kunt vrij parkeren voor de praktijk. Gelieve geen gebruik te maken van de oprit.

Overzicht alle MSK-artsen: https://www.mskzorg.nl/overzicht-artsen

Registraties
Lid NVAMG: 300 0 003
BIG-nummer: 89019662001
KvK: 30254898
RAMG: Geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde https://www.nvamg.nl/register-ramg
Klachtenregeling:  www.nvamg.nl/klachten

Klachten?
Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de MSK-arts
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de MSK-arts heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de betreffende arts. Zo lang hij niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niets doen om dat recht te zetten. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de arts aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u een klachtenformulier invullen, mailen of bellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: https://www.nvamg.nl/klachten#Formulier
E-mail: klacht@nvamg.nl
Telefoon: 06-21331090