Musculoskeletale geneeskunde

Musculoskeletale geneeskunde.
Musculoskeletale geneeskunde is de nieuwe naam voor het vakgebied, dat voorheen OrthoManuele Geneeskunde (OMG) genoemd werd. OMG is ontwikkeld en naam gegeven door de Nederlandse arts mevrouw M.Sickesz. Zij werkte met de grondgedachte, dat de behandeling gericht moet zijn op het herstellen van de symmetrie in de mens.                                Een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde is verricht door J.W.B. Albers en E.D. Keizer, hetgeen geleid heeft tot een proefschrift (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1990). Door de aanhoudende vraag ernaar is het opnieuw uitgegeven en te verkrijgen via de volgende link: http://www.eburon.nl/orthomanuele_geneeskunde

Wat is het verschil met kraken, chiropractie of manuele therapie? Bij mijn behandeling kraakt er niets. Ik geef geen plotselinge ruk aan uw hoofd of rug, maar duw behoedzaam op bepaalde plaatsen op uw lichaam. Op deze wijze wordt uw lichaam weer in balans gebracht. Ik onderzoek daarbij uw hele lichaam en niet alleen de plaats waar de pijn wordt gevoeld. Alleen ter plaatse van de pijn behandelen geeft onvoldoende of slechts kortstondig effect. De therapie is uiteraard handwerk. Iedere arts heeft daarbij zijn eigen handzetting, zodat de een het toch weer anders zal doen dan de ander. Zelf ben ik in de loop der jaren steeds zachthandiger en uitgebreider gaan werken. Ik richt me niet alleen op de wervelkolom en de gewrichten, maar het hele lichaam wordt in de behandeling betrokken.

Als iemand al jaren klachten heeft, kan hij dan nog verbeteren?
Ja, vaak wel, maar geleidelijk, stap voor stap. Als een klacht al lang bestaat, moet u niet verwachten dat het ineens over is. Vrijwel altijd zijn meerdere behandelingen nodig om tot resultaat te komen. In de loop van de behandelingen kunnen de klachten sterk wisselen. Het is zeker niet zo, dat halverwege de serie behandelingen vijftig procent van het resultaat behaald is.

Is uw behandeling pijnlijk?
Nee, totaal niet. Maar na uren tot dagen kan er een reactie op de behandeling ontstaan. Deze reactie gaat wel eens met hevige klachten gepaard, echter niet bij iedereen. Het is als het terugdraaien van de film; klachten van vroeger komen weer langs. Het kan uren tot dagen, soms weken duren, voordat het lichaam weer tot rust komt.

Hoe gaat de behandeling?
Bij de behandeling positioneer ik u in allerlei houdingen met behulp van kussentjes. Eenmaal in de goede houding geef ik met mijn vingers een lichte impuls, waarop het lichaam reageert met verandering.

Maar wat denkt u, dat er gebeurt bij de behandeling?
Ik denk, dat verhoogde weefselspanning pijn kan geven. Door die spanning aan het oppervlak te veranderen, verandert het inwendig eveneens. Vergelijk het lichaam met een tent. Door de spanning in het tentdoek middels de scheerlijnen te veranderen, verandert ook de stand van de stok en de spanning in de stok.
Of die gedachte juist is, is eigenlijk van secundair belang, als de behandeling maar effect heeft. Het enige waar het om gaat, is het resultaat! Ik verwijs wat dit betreft graag naar de stelling bij mijn proefschrift. Die stelling luidt: Het “handvaardig duwen” op een rug schijnt bij de huidige stand der wetenschap even onzinnig, als het “handen wassen” in de tijd van Semmelweis.
Semmelweis beschreef in 1846 hoe een dodelijke ziekte, kraamvrouwenkoorts, voorkomen kon worden door handen te wassen. Hij vond geen enkel gehoor, sterker nog, slechts vijandigheid, omdat hij geen goede verklaring kon geven voor het gunstige effect van het wassen van de handen. Pas dertig jaar later werd door Pasteur de rol van de bacterie als ziekteverwekker ontdekt.

Hebt u een bepaalde theorie die u gebruikt?
Ik ga uit van de theorie van de reguliere geneeskunde en van dokter Sickesz, die uitgaat van symmetrie in het lichaam. Maar de essentie van mijn functioneren bestaat er in, dat ik probeer zo zuiver mogelijk waar te nemen. En als de waarnemingen niet passen in de theorie, dan is het onverstandig die theorie te blijven gebruiken als uitgangspunt voor het handelen.
Toon Hermans had een grapje, waarbij hij op een puistje drukte op zijn gezicht en dat voelde hij dan in zijn teen. Dat wij dat als een grap ervaren, komt omdat we denken dat het niet kan. Het past niet in de theorie. Als u zelf zoiets hebt meegemaakt, weet u dat het wél kan, maar we begrijpen alleen niet hoe. Om toch een richting te geven, waarin een mogelijke verklaring gezocht zou kunnen worden, noem ik het betrekkelijk nieuwe concept van de tensegrity.

Tensegrity
Tensegrity is een samentrekking van tensional en integrity of te wel een spanningseenheid. Plaatselijke veranderingen in spanning hebben een effect op het geheel. Volgens D.E. Ingber, professor bioengeneering van Harvard University, heerst in iedere lichaamscel een tensegrity systeem.  Ingber postuleert, dat niet alleen de lichaamscellen volgens een tensegrity systeem zijn gebouwd, maar dat het hele lichaam als zodanig functioneert. (D.E. Ingber, The Architecture of Life, Scientific American, Jan.1998)
http://time.arts.ucla.edu/Talks/Barcelona/Arch_Life.htm

In latere artikelen gaan prof. Ingber en zijn onderzoeksgroep nog verder. Zij beschrijven, hoe mechanische krachten kunnen leiden tot veranderingen in chemische processen in de cel, mechano-chemische conversie of transductie genoemd.  Wat zij in het laboratorium op cel-niveau zien gebeuren, maak ik “life” mee met mijn patienten; maagklachten gaan over, buikkrampen verdwijnen, een chronisch dikke voet wordt weer dun, jeuk-plekken verdwijnen.