Musculoskeletale Geneeskunde


MusculoSkeletale (MSK) Geneeskunde is een relatief jong, medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten betreffende de spieren (musculo) en het skelet (skeletaal).  Sinds 2017 is dit de naam voor het vakgebied, dat vroeger werd uitgeoefend door artsen, die geschoold waren in Manuele geneeskunde (MG) en/of Orthomanuele Geneeskunde (OMG). OMG werd ontwikkeld door de Nederlandse arts mevrouw M.Sickesz; zij is in 2015 op hoge leeftijd overleden.
De artsen die MSK-geneeskunde toepassen, zijn verenigd in de Nederlandese Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG). De achtergrond van deze artsen is uiteenlopend, huisarts, sportarts, bedrijfsarts, neurochirurg en nog andere specialismen. De handelswijze en het advies dat u krijgt, kan per arts verschillen, net zoals dat onderling kan verschillen bij andere specialismen.

Met welke klachten kunt u bij de MSK-arts terecht?

De MSK-arts houdt zich bezig met het houdings- en bewegingsapparaat. Klachten die hiermee samenhangen zijn vaak pijn en belemmeringen bij beweging. De oorzaak van de klachten zit vaak op een andere plaats dan de pijn. De MSK-Geneeskunde brengt vanuit haar brede achtergrond de reacties in kaart om te komen tot een effectieve behandeling om de klachten op te lossen of te verminderen.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de MSK-arts:

  • Pijn aan spieren en gewrichten: rug-, nek- en schouderklachten, rughernia, nekhernia, ribklachten, enkel- en voetklachten, bekkenklachten, hand- en polsklachten, lies- en hamstringklachten, achillespeesklachten.
  • Klachten na een ongeval: nekklachten/whiplash na een auto-ongeval, lage rugklachten.
  • Pijnklachten na een herniaoperatie.
  • Vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

    Deze opsomming van te behandelen klachten is zeker niet volledig. Tevens kunnen er altijd situaties zijn, waarbij de MSK-arts besluit, dat een ander specialisme meer geëigend is om door u geraadpleegd te worden.

Lijst met veel gestelde vragen

Hieronder staat een lijst met veel gestelde vragen. De antwoorden hierop geven de mening weer van mij, JWB Albers.

Bij mijn behandeling kraakt er niets. Ik geef geen plotselinge ruk aan uw hoofd of rug, maar duw behoedzaam op bepaalde plaatsen op uw lichaam. Op deze wijze wordt uw lichaam weer in balans gebracht. Ik onderzoek daarbij uw hele lichaam en niet alleen de plaats waar de pijn wordt gevoeld. Alleen ter plaatse van de pijn behandelen geeft onvoldoende of slechts kortstondig effect. De therapie is uiteraard handwerk. Iedere arts heeft daarbij zijn eigen handzetting, zodat de een het toch weer anders zal doen dan de ander. Zelf ben ik in de loop der jaren steeds zachthandiger en uitgebreider gaan werken. Ik richt me niet alleen op de wervelkolom en de gewrichten, maar het hele lichaam wordt in de behandeling betrokken.

Ja, vaak wel, maar geleidelijk, stap voor stap. Als een klacht al lang bestaat, moet u niet verwachten dat het ineens over is. Vrijwel altijd zijn meerdere behandelingen nodig om tot resultaat te komen. In de loop van de behandelingen kunnen de klachten sterk wisselen. Het is zeker niet zo, dat halverwege de serie behandelingen vijftig procent van het resultaat behaald is.

Ik kan slechts een inschatting maken van het aantal consulten, nadat ik u heb onderzocht. En het blijft altijd een inschatting. Als iemand voor het eerst komt is het vaak een keer of zeven, maar als u dan een jaar later weer last heeft is het meestal maar een of twee keer. Het is net als bij de tandarts: als uw gebit eenmaal goed gesaneerd is, is later een simpele bijstelling voldoende.

Nee, totaal niet. Maar na uren tot dagen kan er een reactie op de behandeling ontstaan. Deze reactie gaat wel eens met hevige klachten gepaard, echter niet bij iedereen. Het is als het terugdraaien van de film; klachten van vroeger komen weer langs. Het kan uren tot dagen, soms weken duren, voordat het lichaam weer tot rust komt.

Ondanks dat er heel veel bekend is over het menselijk lichaam, blijft deze vraag moeilijk te beantwoorden. Er wordt nog steeds gezocht naar een goede verklaring voor chronische pijn. Zelf zoek ik het in de weefselspanning. Weefselspanning zit zowel in de botten als in de spieren, dus niet in het een of het ander, maar in allebei.

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er overkomt je zoveel in het leven. Daardoor zijn de klachten zelden aan een enkel voorval toe te schrijven. “Ouderdom komt met gebreken” is een bekend gezegde. Ik denk dat dit gezegde onjuist is. De meeste gebreken ontstaan in de jeugdjaren, maar met het ouder worden gaat u het pas merken. Met ouderdom komen de gebreken aan het licht!

In zijn algemeenheid denk ik, dat klachten ontstaan door overbelasting. Sportblessures, ongelukken, vertillen en dergelijke kunnen leiden tot overbelasting en daarmee tot overmatige spanning in het weefsel. Vaak trekt de pijn aanvankelijk weg, de spanning verschuift en geeft later op andere plaatsen weer klachten. Dit fenomeen wordt wel “symptoomverschuiving” genoemd. Veelal wordt dit beschouwd als iets dat samenhangt met uw psychische gesteldheid. Zoals u begrijpt, denk ik dat de psyche niet de hoofdoorzaak is. Het kan ook zijn, dat pijn niet direct optreedt na een overbelasting, maar pas na verloop van tijd. De “whiplash” is hiervoor berucht. Kort na het auto-ongeluk lijkt er niets aan de hand te zijn, maar na verloop van enkele dagen of weken ontstaan geleidelijk klachten.

Pijn komt vaak door overmatige spanning in het weefsel en die spanning is op een foto niet te zien (een foto van uw radio toont ook niet of die aanstaat). Bovendien is bij chronische pijn doorgaans niet één oorzaak aan te wijzen, maar zijn er talloze kleine “oorzaakjes”, die tot die overmatige spanning hebben geleid.

In uw vraag zit de veronderstelling verwerkt, dat pijn veroorzaakt wordt door de artrose. Dit is echter absoluut niet zeker, want het komt heel vaak voor dat mensen uitgebreide artrose hebben maar geen pijn. Bij medisch wetenschappelijk onderzoek zijn er röntgenfoto’s gemaakt van mensen zonder klachten. Het blijkt dat die foto’s door röntgenologen niet te onderscheiden zijn van foto’s van mensen met klachten.

Een hernia is een tussenwervelschijf die uitpuilt en dreigt kapot te gaan. Maar voordat het zover is, kan correctie van de wervelkolom zin hebben. Dat heeft het effect, dat de druk op de tussenwervelschijf afneemt en daarmee kan die zijn oorspronkelijke vorm weer aannemen. De uitpuiling kan weer terugtrekken. Is de tussenwervelschijf echt kapot gegaan, dan is opereren de enige oplossing. Het is zinvol om na de operatie de rug alsnog te laten corrigeren om een recidief hernia te voorkomen.

Jazeker. Wat vaak voorkomt is dat kinderen over hoofd- of buikpijn klagen. Als er dan geen aanwijzingen zijn voor een ziekte, denkt men veelal aan een psychisch probleem of “schoolziekte”. Ook “groeipijnen” zijn minder onschuldig dan men denkt. Het duidt op een spanningsprobleem in het musculoskeletale systeem.

Ja, daar heb ik al jaren ervaring mee. Baby’s die overmatig veel huilen, zogenaamde huilbaby’s, mankeren wel degelijk wat, alleen is dat meestal met aanvullend onderzoek niet te objectiveren. Vaak is er sprake van een voorkeurshouding en liggen ze in vreemde houdingen in de wieg. Ook kan er vervorming van het hoofd zichtbaar zijn. Mijns inziens bestaat er geen minimum leeftijd voor de behandeling van een baby. Hoe eerder het probleem is opgelost, des te beter. Dan kan hij/zij zich normaal gaan ontwikkelen. Uiteraard gaat mijn behandeling uitzonderlijk zachthandig, nog zachter dan bij volwassenen.

Nee, het probleem zit meestal in uw rug, niet in uw bed. Met een goede rug kunt u op vrijwel ieder bed liggen. Dus éérst de rug corrigeren en daarna – indien nog nodig – een ander bed. Hetzelfde geldt voor de matras en het kussen.